ტელვო | Telvo

დაგეგმარება, გამართვა, ჰოსტინგი და მხარდაჭერა:
შიდა სატელეფონო სისტემები, ქოლ ცენტრები, ავტომატური გამავალი ზარების სისტემები, ინტერაქტიული სატელეფონო სისტემები

Planning, implementation, hosting and support of:
PBX, Call Centers, Auto Dialers, Interactive Voice Response (IVR) Systems

ტელეფონი/Phone: (+99532) 2471147
ელ. ფოსტა/E-mail: